Pomladanska akcija bojlerjev, dvoplaščnih cistern, zalogovnikov in peči

Dvoplaščna cisterna

Cisterna je narejena iz dveh plaščev:

  • Notranji: 3mm pločevine Č 0345, zvarjena v zaščitni atmosveri CO2, razen pri 5000l dvoplaščni cisterni je debelina notranjega plašča 4mm.
  • Zunanji: 3mm pločevine Č 0345, zvarjena v zaščitni atmosferi CO2.
Volumen A B C
1000 l 1040 1720 750
2000 l 2020 1720 750
2500 l 2550 1720 750
3000 l 3000 1750 750
4000 l 3000 2000 800
5000 l 4000 2000 800

Skica in dimenzije dvoplaščne ovalne cisterne

Navodilo za postavitev cistern
  • Cisterne morajo biti postavljene v prostoru ločenem od kotlovnice in ostalih prostorov!
  • Prostor ne sme biti priključen na kanalizacijo, imeti mora primerno visok prag ter nepropusten pod in steno do višine, ki jo zahteva volumen cisterne!
Varnost
  • Izdelke varijo atestirani varilci.
  • Opravljen pa je tudi 8 - urni tlačni preizkus zvarov na pritisku 0,5 bara.
Garancija
  • 24 MESECEV GARANCIJE
Prilagodljivost
  • Cisterne lahko izdelamo tudi po Vaših dimenzijah