Pomladanska akcija bojlerjev, dvoplaščnih cistern, zalogovnikov in peči

Enoplaščna cisterna

Volumen A B C masa (kg)
1000 l 1000 1700 730 180
1500 l 1500 230
2000 l 2000 280
2500 l 2500 330
3000 l 3000 380

Skica in dimenzije cisterne

Razlaga skice:
1 – Priključek za merilec 6/4”
2 – Polnilni priključek 2”
3 – Odvzemni priključek 6/4”
4 – Odzračevanje 6/4”
5 – Priključek za medsebojno povezavo 6/4”
6 – Izpustni priključek 1/2”

Navodilo za postavitev cistern
  • Cisterne morajo biti postavljene v prostoru ločenem od kotlovnice in ostalih prostorov!
  • Prostor ne sme biti priključen na kanalizacijo, imeti mora primerno visok prag ter nepropusten pod in steno do višine, ki jo zahteva volumen cisterne!
Varnost
  • Izdelke varijo atestirani varilci.
  • Opravljen pa je tudi 8 - urni tlačni preizkus zvarov na pritisku 0,5 bara.
Garancija
  • 24 MESECEV GARANCIJE
Prilagodljivost
  • Cisterne lahko izdelamo tudi po Vaših dimenzijah