Pomladanska akcija bojlerjev, dvoplaščnih cistern, zalogovnikov in peči

Oljni jašek - proti smradni pokrov

Vrsta materiala
  • Navadna črna pločevina, ki je nato zaščitena s temeljno antikorozijsko barvo;
  • Nerjaveča INOX pločevina.
Dimenzije
  • Višina jaška H znaša 70 mm;
  • Višina notranjega roba jaška H1 znaša 18 mm;
  • Širina notranjega roba A1 znaša 18 mm.

Standardne dimenzije obsega A so:

300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm

Skica oljnega jaška

Prilagodljivost
  • Oljne jaške lahko izdelamo tudi po Vaših dimenzijah