Pomladanska akcija bojlerjev, dvoplaščnih cistern, zalogovnikov in peči

Zalogovnik - akumulator tople vode

Izvedba
  • Jeklena pločevina, ki je zunaj zaščitena s temeljno barvo;
  • Zalogovnik toplote lahko na vašo željo izoliramo s izolacijskim materialom in umetnim usnjem.

Primer delovanja
Na spodnji sliki je prikazano delovanje sistema z vmesnim hranilnikom. V času delovanja kotla (A) lahko ta dobavlja toploto za ogrevanje objekta (C) in/ali za akumulacijo v vmesnemu hranilniku (B). Tako lahko v času, ko za ogrevanje objekta potrebujemo manjšo količino toplote, kotel ne deluje, potrebno toploto pa objektu dobavlja vmesni hranilnik.
(Vir : Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije)

Primer delovanja zalogovnika tople vode

TIP [L] D – premer [mm] H – višina [mm]
300 500 1.570
500 640 1.650
600 640 1.950
800 790 1.850
1.000 790 2.150
1.250 860 2.200
1.500 960 2.280
1.800 990 2.400
2.000 1100 2.380
2.500 1250 2.250
3.000 1250 2.750

Skica zalogovnika tople vode

Razlaga skice
1. Odzračevalnik
2. Tlačni vod kotla
3. Tlačni vod ogrevanja
4. Povratek kotel ogrevanja 50°C
5. Povratek kotel ogrevanja 30°C
6. Termometer
7. Tipalo
8. Dvižni vod spirale
9. Povratni vod spirale

Prilagodljivost
  • Zalogovnik lahko izdelamo tudi po Vaših dimenzijah